Wspólnota Rodzin

8 grudnia 2022

Abraham (Moria)

-Bóg żąda, by Abraham oddał Mu to, co najbardziej kocha – umiłowanego syna. Nieporównywalną próbę wiary przeżyła Maryja pod krzyżem, patrząc na śmierć Jedynego Syna. -Odpowiedź […]
18 stycznia 2023

Jakub i Ezaw

Ezaw i Jakub byli synami Izaaka i Rebeki. Ich los został przypieczętowany lub precyzyjniej zapowiedziany, gdy synowie przebywali jeszcze w łonie Rebeki (Rdz 25, 21). Wierszem […]
15 lutego 2023

Historia Józefa

15 marca 2023

Historia Mojżesza

Dwa pierwsze rozdziały Księgi Wyjścia stanowią informacje o tym, w jaki sposób Izraelici przebywający w Egipcie stali się niewolnikami. Czasy panowania nowego faraona przynoszą zmiany w […]
19 kwietnia 2023

Plagi egipskie

Woda Nilu zamieniła się w krew (Wj 7:20) Żaby (Wj 8:6) Komary (Wj 8:17) Muchy (Wj 8:24) Wyginięcie bydła egipskiego (Wj 9:6) Wrzody (Wj 9:10) Grad […]
17 maja 2023

Przejście przez Morze Czerwone

Kontekst historyczny: -panowanie Ramzesa Wielkiego, faraona, który odbudowuje Egipt po najeździe Hyksosów (zachodnioazjatycki lud) -spisana przez Kapłana w 6 w p.n.e. -akcja toczy się w XIII […]
18 października 2023

Przymierze na Górze Synaj

Księga Wyjścia 19, 1-25 – sfera sacrum, jest nieprzekraczalna dla człowieka – Bóg stawia granice: <<Oznacz ludowi granice dokoła góry i powiedz mu: Strzeżcie się wstępować […]