Kancelaria

Kancelaria Parafialna czynna:

przed i po każdej Mszy Świętej
W niedziele i święta kancelaria nieczynna.
W pilnych przypadkach kancelaria czynna o każdej porze.

Sakramenty

Chrzest

Wymagane dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka (odpis z USC),
 • zgoda na udzielenie chrztu (jeśli rodzice należą do innej parafii),
 • dane o rodzicach chrzestnych (wiek, dokładny adres zamieszkania),
 • rodzice chrzestni z innej parafii potrzebuję zaświadczenie z parafii zamieszkania, że są wierzący i praktykujący (musi to być osoba wierząca, żyjąca zgodnie z Bożymi przykazaniami, bierzmowana).
Komunia Święta

Wymagane dokumenty:

 • metryka chrztu,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej (jeśli jest z innej parafii),
 • znajomość podstawowych modlitw i prawd wiary katolickiej.
Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania w naszej parafii udzielany jest co dwa lata. 

Wymagane dokumenty:

 • metryka chrztu,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej
 • w przypadku osób starszych: świadectwo ukończenia katechezy szkolnej,
 • znajomość prawd wiary katolickiej.
Małżeństwo

Wymagane dokumenty:

 • aktualne świadectwo chrztu  (tzn. z datą do 3 miesięcy wstecz),
 • dowody osobiste,
 • ostatnie świadectwo katechizacji,
 • świadectwo bierzmowania,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego i Poradni Rodzinnej,
 • zaświadczenie z USC (niezbędne, aby ślub kościelny był uznany też przez państwo tzw. ślub konkordatowy), lub akt ślubu, jeśli wcześniej został zawarty związek cywilny.

Przed zawarciem sakramentu małżeństwa Narzeczeni umawiają się na trzy spotkania poradnictwa rodzinnego w dogodnym terminie. Poradnictwo rodzinne prowadzi pani Bożena Bałazy, zam. Celiny Przesławickie 17, tel.: 509 157 428.

Pogrzeb katolicki

Wymagane dokumenty:

 • akt zgonu z USC,
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku(komunia święta), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia ksiądz kapelan szpitala).