Ministranci

Liturgiczna Służba Ołtarza – gromadzi chłopców i dziewczęta, którzy pragną służyć przy ołtarzu Pana Jezusa. W jej ramach wyróżniamy młodzież lektorską, czytającą Słowo Boże, grupę ministrantów starszych i młodszych oraz grupę kandydatów przygotowujących się do służby przy ołtarzu.
Służba liturgiczna w naszej parafii składa się z 16 ministrantów i lektorów, 4 lektorek oraz 2 kandydatów. Ministranci i lektorzy to chłopcy w różnym wieku, począwszy od uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej. Lektorki zaś to uczennice gimnazjum, absolwentki szkół średnich oraz studentki. Ci, którzy rozpoczynają posługę ministrancką, to tak zwani kandydaci. Na początku jedynie przyglądają się temu, co dzieje sie w prezbiterium i na ołtarzu, a także biorą udział w przygotowaniach liturgicznych, aby poznać sens i znaczenie tego co będą czynić w niedalekiej przyszłości.

Kto to jest ministrant?

Ministrant pełni posługę przy sprawowaniu Mszy św. i podczas innych nabożeństw liturgicznych – pomaga księdzu bezpośrednio przy ołtarzu, by wszystko odbywało się godnie i pięknie.
Samo słowo ministrant pochodzi od łacińskiego – ,,ministrare”, co oznacza ,,służyć”. Posługa ministranta związana jest nierozerwalnie z miejscem sprawowania Eucharystii, a więc z kościołem. Ministranci ubrani w komże asystują kapłanowi, tym samym uświetniając liturgię. W Polsce ministranci pozdrawiają się słowami „Króluj nam Chryste – zawsze i wszędzie.”
Ważnym znakiem w sprawowanej liturgii jest już sama postawa ministranta, na którego patrzą wierni przebywający w kościele. Z jego postawy powinni brać przykład koledzy i cały lud Boży, bo ministrant poprzez pełnioną posługę daje świadectwo, że uczestniczenie w liturgii nie polega tylko na słuchaniu i oglądaniu, lecz na czynnym współudziale. Ministrant ma więc obowiązek świadczyć postawą!

Zasady, zatem bez kwasów

 1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki
 2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach
 3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem
 4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże
 5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią
 6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość
 7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie
 8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa
 9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej
 10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą

Kto to jest lektor?

Lektor, jest to osoba, która podczas Mszy świętej czyta z lekcjonarza. Są to czytania z Pisma Świętego, poza Ewangelią, którą odczytuje prezbiter lub diakon. Od tej reguły jest wyjątek – Niedziela Palmowa i Wielki Piątek, wówczas opis Męki Pańskiej  odczytują lektorzy wespół z księdzem. Ponadto lektor może odczytywać modlitwę powszechną podczas liturgii. Do jego zadań należy również piecza nad ministrantami. Należy pamiętać, że strojem liturgicznym lektora jest biała alba, przepasana na biodrach cingulum czyli plecionym sznurem.

Lektor z zasadami:

 1. Lektor poznaje i rozważa Słowo Boże i stara się prowadzić życie według niego.
 2. Lektor starannie przygotowuje się do liturgii przez modlitwę, a także ćwiczy tekst czytań.
 3. Lektor dba o czystość swojej duszy przez regularną spowiedź. Pilnuje czystości swojego języka.
 4. Lektor świadczy o Chrystusie w swojej codzienności, przez postępowanie, postawy i sumienne wypełnianie swych obowiązków.
 5. Lektor jest przykładem dla innych, młodszych ministrantów. Swoim życiem zachęca wszystkich do naśladowania wzorców zawartych w Słowie Bożym.

Zakrystia – czyli skąd oni wychodzą?

Ministranci przygotowują się do swojej posługi w zakrystii. To właśnie tam, każdy z ministrantów i lektorów ubiera się w przeznaczony dla siebie strój – ministranci w komże, lektorzy i lektorki w albę przepasaną cingulum. Tutaj także odmawia się modlitwę przed i po zakończeniu liturgii. Wchodząc do zakrystii ministranci i lektorzy witają się słowami „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus – na wieki wieków. Amen”, a po skończonej służbie „Króluj nam Chryste – zawsze i wszędzie.”

Jeżeli chcesz być jednym z ministrantów lub lektorów,
jeżeli chcesz poznać bliżej Chrystusa,
PRZYJDŹ do zakrystii i zostań jednym z nas!
Pamiętaj! Nigdy nie jest za późno, aby zostać ministrantem!

M O D L I T W Y   M I N I S T R A N T A

Przed służeniem

Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją, do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko tobie Amen.

Po służeniu

Boże, którego dobroć powołała mnie do twej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach, przez dzień dzisiejszy i całe me życie, szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.