Historia Parafii

Początek parafii wytycza data 30 listopada 1970 r. Tego dnia Bp Jan Jaroszewicz podczas Mszy św. sprawowanej przy licznym udziale wiernych poświęcił kamień węgielny pod budowę kościoła, na pustym jeszcze wówczas placu, na którym stanął prowizoryczny ołtarz. Proboszczem powstałej parafii został mianowany ks. Stanisław Sztafrowski, prefekt z parafii Miechów. Swoje nowe obowiązki podjął z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem. Nie było wówczas powszechnie dostępnych materiałów budowlanych, obowiązywały przydziały, a i z urzędami państwowymi nie było łatwo z powodów obowiązującej ideologii. Na szczęście nie brakło ludzi życzliwych, którzy jak tylko mogli pomagali w tym dziele. Terytorium parafii wydzielono z parafii Miechów i objęło wsie: Celiny Przesławickie, Jaksice, Kamieńczyce, Przesławice, Wielki Dół, oraz ze względu na usytuowanie budynków – kilka rodzin ze Szczepanowic.

Wkrótce rozpoczęto prace przy niwelacji terenu, kopaniu i zalewaniu fundamentów, równolegle prowadzono prace przy rozbiórce i przenoszeniu kościoła. Ze względu na znaczne biologiczne zniszczenia drewna musiano odtworzyć – na wzór poprzedniego – niemal całość budowli kościoła – współcześnie ponad 80% materiału to drewno nowe po wymianie w miejsce poprzedniego. W ten sposób wykonano co najmniej podwójną pracę – kościół przeniesiono, odtworzono większą część z nowego drewna i powtórnie postawiono.

Obecny kościół parafialny – wówczas jeszcze usytuowany w Gołczy, a zbudowany w 1657 r., był od pewnego czasu nieużywany – obok powstał nowy, murowany i większy, więc dotychczasowy przestał być potrzebny. Stąd projekt uchronienia go od zniszczenia przez przeniesienie do nowo powstającej, sąsiedniej parafii.

Kościół w całości jest z drewna modrzewiowego o konstrukcji zrębowej, ołtarz główny i dwa boczne późnobarokowe, prawdopodobnie pochodzą z innego kościoła na co wskazywałoby nie idealne dopasowanie, ale nie jest to jednoznacznie przesądzone.
Obecnie kościół nosi tytuł NMP Matki Kościoła, a konsekrował go Bp Jan Jaroszewicz 19 maja 1975 r.

W dzwonnicy są trzy dzwony o imionach:
Matki Kościoła – aktualne wezwanie kościoła i parafii
Św. Franciszka Ksawerego – na pamiątkę poprzedniego tytułu kościoła (gdy był jeszcze w Gołczy)
Św. Izydora – Patrona rolników

Po zakończeniu prac związanych z przenosinami kościoła, urządzaniem wnętrza i otoczenia nadszedł czas by nastąpiło erygowanie parafii, czyli nadanie wszelkich praw i obowiązków jakie się z tym wiążą. Nastąpiło to 15 czerwca 1981 r. na Mszy św. sprawowanej przez bpa Stanisława Szymeckiego, ówczesnego Ordynariusza Diecezji Kieleckiej.

Księgi metrykalne: ochrzczonych, zaślubionych i zmarłych od 1976 r.
Wszystkie wcześniej datowane znajdują się w parafii Miechów.
Kronika parafialna: od 1981 r.
Kaplice: kaplica cmentarna w Przesławicach wybudowana w latach 1980 – 1984.
Do parafii należą: Przesławice, Celiny Przesławickie, Jaksice, Kamieńczyce, Wielki Dół, Szczepanowice (kilka rodzin).
Odpust parafialny: NMP Matki Kościoła (drugi dzień Zielonych Świąt)

Proboszczowie od początków parafii:

  • + ks. Stanisław Sztafrowski 1970 – 1981 – wikariusz w Miechowie, oddelegowany do budowy kościoła w Przesławicach jako administrator, a później proboszcz
  • + ks. Jan Pałys 1981 – 1988
  • + ks. Stanisław Wiewióra 1988 – 2004
  • + ks. Jan Rydz 2004/2005 (administrator parafii)
  • ks. Tomasz Zięcik 2005 – 2015
  • ks. Tomasz Biskup 2015 –