Wspólnota Rodzin

Wspólnota Rodzin została zawiązana w 2019r z inicjatywy Księdza Proboszcza, który zaprosił do udziału we Wspólnocie osoby zaangażowane w czytanie Słowa Bożego w czasie niedzielnych Mszy Świętych. Wspólnotę Rodzin w parafii Przesławice tworzą osoby żyjące w małżeństwie i stanu wolnego, które wyznają katolickie credo i chcą aktywnie przynależeć do tej Wspólnoty. Nadrzędnym celem Wspólnoty jest wspólne wzrastanie w wierze katolickiej i krzewienie tej wiary. Członkowie Wspólnoty budują między sobą więzi i służą sobie wzajemnie wsparciem modlitewnym oraz pomocą.

Osoby pragnące pozyskać więcej informacji prosimy o kontakt z Sekretarzem Wspólnoty (tel. 607 444 042) lub Księdzem Proboszczem (tel. 723 589 587).