Koła Żywego Różańca

W  naszej  parafii  jest  sześć  Kół  Żywego  Różańca, z których każde składa sią z 20 osób.

Każda wspólnota Żywego Różańca ma swojego patrona:

  1. św. Jan Paweł II

  2. św. Rita

  3. św. Maksymilian M. Kolbe

  4. św. Dominik

  5. św. s. Faustyna

  6. św. o. Pio