Duszpasterze

Proboszcz:

ks. Tomasz Biskup
Urodzony w 1972 roku. Pochodzi z parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Świętej Katarzynie.
Święcenia kapłańskie przyjął w 1997 roku. Mianowany proboszczem w 2015 roku.

 

 

 

Poprzedni proboszczowie:

  • + ks. Stanisław Sztafrowski 1970 – 1981 – wikariusz w Miechowie, oddelegowany do budowy kościoła w Przesławicach jako administrator, a później proboszcz
  • + ks. Jan Pałys 1981 – 1988
  • + ks. Stanisław Wiewióra 1988 – 2004
  • + ks. Jan Rydz 2004/2005 (administrator parafii)
  • ks. Tomasz Zięcik 2005 – 2015