Wspólnoty

W naszej parafii są następujące wspólnoty:

  1. MINISTRANCI (dla chłopców od 3 klasy)

  2. SCHOLKA  (dla dziewcząt, które umieją śpiewać)

  3. WSPÓLNOTA  RODZIN (dla dorosłych, którzy chcą rozwijać swoją wiarę)

  4. PARAFIALNY  ZESPÓŁ  CARITAS (dla tych, którzy chcą pomagać)

  5. KOŁA  ŻYWEGO  RÓŻAŃCA (dla pań, które chcą codziennie modlić się na różańcu)

 

ZAPRASZAM  TEŻ  I  CIEBIE,  DO  AKTYWNEGO  UDZIAŁU  W  ŻYCIU  NASZEJ  PARAFII.