Wspólnota Rodzin

19 listopada 2021

Księga Rodzaju – stworzenie świata

Wątki główne: 1)    Rdz 1,1 «Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. » Odwieczny Bóg, przed którym nie było nikogo/niczego, daje początek całości, która zaistnieje czyli rzeczywistości […]
17 grudnia 2021

Księga Rodzaju – stworzenie człowieka

Pan Bóg stwarza kobietę i mężczyznę, pierwsze małżeństwo. Kobieta i mężczyzna są równi ale różni. ADAM znaczy 'ZIEMIA’ EWA znaczy 'ŻYCIE’ „…wtedy to Pan Bóg ulepił […]
21 stycznia 2022

Księga Rodzaju – grzech pierwszych ludzi

Pan Bóg umieszcza człowieka w ogrodzie. Pielęgnowanie ogrodu jest jego pracą (Rdz 2,15) i przyjemnością zarazem. Podczas gdy Adam jest zajęty pielęgnowaniem ogrodu, wąż podejmuje próbę […]
18 lutego 2022

Skutki grzechu pierworodnego

1.Rdz 3, 7 „A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski.” – pokusa jest […]
17 czerwca 2022

Dzieje Noego

[20.05.2022] Pan Bóg wybiera Noego, który jako jedyny jest prawy i wyróżnia się nieskazitelnością wśród współczesnych sobie ludzi. Noe żyje w przyjaźni z Bogiem. Rdz 6, […]
15 lipca 2022

Wieża Babel

Nasze rozważania: -Pan schodzi na ziemię żeby zobaczyć, co ludzie robią –> życie człowieka i to, co robi nie są obojętne Stwórcy -ludzie postanawiają zbudować wieżę, […]
21 października 2022

Dzieje Abrahama

Jak rozumieć wizytę trzech wędrowców u Abrahama i Sary pod dębem w Mamre, przedstawioną w Księdze Rodzaju (Rdz 18, 1-16)? Kto tak naprawdę ich wtedy odwiedził? […]
16 listopada 2022

Sodoma i Gomora

Sodoma i Gomora – dwa z pięciu miast, położonych na południowym wybrzeżu Morza Martwego, które – z wyjątkiem Soaru – uległy zagładzie na skutek strasznej katastrofy. […]